Yağ Keçesi Nedir?

Yağ Keçesi Nedir?

Şaft keçeleri veya radyal dudaklı keçeler olarak da bilinen yağ keçeleri, sıvıların, gazların ve diğer ortamların transferini içeren birçok endüstriyel uygulamada temel bileşenlerdir. Sabit ve hareketli bileşenler arasında yağ veya diğer sıvıların sızmasını önlemek için kullanılırlar.

Yağ keçeleri tipik olarak kauçuktan veya diğer elastomerik malzemelerden yapılır ve dönen bir makinenin miline sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştır. Bir mahfazaya monte edilirler ve sabit ve dönen bileşenler arasında bir bariyer oluşturarak sıvının mahfazadan dışarı sızmasını önlerler.

Bir yağ keçesinin birincil işlevi, milin serbestçe dönmesine izin verirken iki yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık sağlamaktır. Bunu başarmak için contanın, sıvı ile atmosfer arasında bir bariyer oluşturan dönen şaftla temas halinde olan bir dudağı vardır. Contanın dudağı esnek olacak ve şaftın yüzeyine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve sıkı bir conta oluşturur.

Yağ keçeleri, farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli boyut ve konfigürasyonlarda mevcuttur. Aktarılan sıvı veya gazın türüne ve çalışma koşullarına bağlı olarak nitril, floroelastomer veya silikon gibi farklı malzemelerden yapılabilirler.

Bir yağ keçesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri, aktarılan sıvı veya gazın türüdür. Farklı malzemeler, farklı sıvı veya gaz türleri ile aşağı yukarı uyumlu olabilir ve doğru malzemenin seçilmemesi, sızıntıya veya contanın erken bozulmasına neden olabilir.

Bir diğer önemli husus, uygulamanın çalışma koşullarıdır. Örneğin, yüksek sıcaklıklar veya aşındırıcı ortamlar, düşük sıcaklıklı veya aşındırıcı olmayan ortamlardan farklı tipte bir conta gerektirebilir. Ek olarak, mil hızı ve basıncı gibi faktörler de uygun bir yağ keçesi seçimini etkileyebilir.

Sonuç olarak, yağ keçeleri, sıvıların, gazların ve diğer ortamların transferini içeren birçok endüstriyel uygulamada kritik bileşenlerdir. Sızıntıyı önlemede ve ekipmanın güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamada hayati bir rol oynarlar. Uygun bir yağ keçesinin doğru seçimi, aktarılan sıvı veya gazın türü, çalışma koşulları ve keçenin boyutu ve konfigürasyonu gibi faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.


SAYGILI MEKANİK KEÇELERİ  -  SMKSEAL

SMKSEAL


Video

Kapat