YUMUŞAK SALMASTRALAR

Genel prensip olarak her yumuşak salmastra bir iplik ve yağlayıcıdan oluşmaktadır. Bu iki kısmın bir aradaki performansı salmastranın dayanımına etki etmektedir. Dolayısıyla uygun bir yumuşak salmastra seçimi yapabilmek adına uygulama koşulları (sıcaklık, basınç, akışkan bilgisi, pompa devri vb.) detaylı olarak bilinmektedir. SAYGILI MEKANİK KEÇELERİ, SMKSEAL markası olarak her çeşit yumuşak salmastra için çözüm sunmaktayız.